Starta en kampanj mot mobbning!

Många forskare är överens om att ett bra genomslag i ett kommunikationsarbete sker tillsammans med en pågående gräsrotsrörelse. Elever på en skola där mobbing har varit ett tydligt inslag är perfekta ambassadörer för en sådan gräsrotsrörelse. Hur kan man som vuxna vara med och stötta en kampanj mot mobbning? Här kommer vi med tips på var man kan köpa kläder med tryck, godis med tryck och annat som kan vara bra att ha med i en kampanj.

På axonprofil.se riktar man sig både till organisationer, privatpersoner och företag som antingen vill stärka sin profil, gå ut med en kampanj eller nå ut på en mässa. De har allt som kan behövas inför en antimobbning-kampanj; du kan köpa pennor med ett slagkraftigt budskap på, hoodies både i barn- och vuxenstorlekar och reklamgodis med någon symbol som kan tilltala barnen.

Från pennor till tröjor – så startar du en kampanj

Det finns framför allt tre aktörer i den svenska skolan: å ena sidan tampas lärarna med att nå fram med sina kampanjer för att lyfta lärarnas situation som många upplever som ohållbar och stressig. När lärarna får fler elever att se över och mindre tid till personlig kontakt ökar risken för att eleverna ska känna sig otrygga i skolan. Fler pekar på det ökade föräldraansvaret i arbetet mot att minska den digitala mobbningen i skolan.

Å andra sidan står föräldrar, på vilka fler lägger ansvaret för att minska den pågående digitala mobbningen. Men vilka står egentligen i centrum för den antimobbningsdebatt som har pågått i decennier? Lärarna och föräldrarna blir plötsligt en mycket perifer del i det arbetet, eftersom navet i det hela är eleverna som drabbas. På olika sätt försöker man i kampanjer nu lyfta elevernas egen situation för att minska mobbningen. Var ska man vända sig om man känner sig otrygg? Hur hanterar jag själv en situation? Vem är jag som kompis? Vi tror att en mycket stor del av det arbetet ska ägnas åt eleverna själva, och låta det växa till en gräsrotsrörelse.

För att börja med det är det bra att skapa ett socialt sammanhang där eleverna kan diskutera de frågorna sinsemellan. Låt eleverna själva vara med och utforma kampanjen, komma på egna slagord att trycka på t-shirts, godis och pennor! Saker man kan sprida med sina budskap kan till exempel vara:

Det finns så otroligt mycket att välja mellan och det är bara att låta eleverna bestämma vad som ska tryckas för att sätta igång med kampanjen!