Det bra: arbete mot nätmobbning

Nätmobbning är något som många unga, och även en hel del vuxna, har att förhålla sig till idag. Det pågår dock ett aktivt arbete mot mobbning på nätet, som drivs av flera organisationer.

Organisationen Friends arbetar mot mobbning, och har arbetat mot mobbning på nätet sedan 2005. Kränkningar på nätet är svåra att undkomma. Ofta är de som utför kränkningarna anonyma, medan deras offer är namngivna. Att det går att vara anonym kan också leda till att kränkningarna blir grövre än om de hade skett ansikte mot ansikte.

Skolans arbete mot nätmobbning

Precis som när det gäller andra former av mobbning har skolan ett stort ansvar för att stoppa kränkningar. Om detta har Friends’ generalsekreterare Lars Arrhenius och Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, skrivit en debattartikel i Uppsala Nya Tidning.

Vissa kanske fortfarande tvivlar på att det är skolans ansvar att motverka kränkningar. I Göteborg tvivlar man, efter de s.k. Instagram-kravallerna, inte längre på detta. Det som händer på nätet får ofta återverkningar i skolan. Kommunen har tagit fram en rapport om mobbning bland grundskoleelever. Det finns en tendens att se tekniken som problemet, men problemet är snarare den mobbning som ofta redan finns, och som fortsätter på nätet. Det säger Göran Englund, utbildningskonsulent på Preventions- och utvecklingsenheten vid Göteborgs kommun, som har tagit fram rapporten. Ett av de mest framgångsrika sätten att motverka mobbning på nätet är att arbeta mot alla former av mobbning.

Mer om rapporten finns att läsa här.

För föräldrar

Organisationen Friends, som arbetar mot mobbning, har på sin hemsida rekommendationer för föräldrar. Det viktigaste är att visa intresse för sina barns aktivitet på nätet. Det gäller dock att samtidigt respektera barnens integritet: att visa intresse är inte samma sak som att övervaka. Däremot är det viktigt att fråga om vilka tjänster och appar barnen använder, och vad man kan göra med dem.