Vad är ett troll?

De senaste åren har troll debatterats en hel del. Det rör sig inte om den typen av troll som John Bauer skildrade i sina teckningar och målningar. Däremot är det många som tror att den typ av troll som det nu talas om ser ut som John Bausers skapelser. Men så behöver det inte vara.

Det talas mycket om troll och trollande när man diskuterar digital etik. Ordet troll syftar från början inte på den gamla folktrons väsen, utan kommer från det engelska verbet ”troll”, en form av fiske där bete dras efter en båt, i förhoppningen att bytet kommer att hugga på betet. På svenska kallas denna form av fiske för dragrodd, men den kan också kallas för trolling om det utförs från en motorbåt.

Den som ägnar sig åt trolling, eller trollning, och alltså skulle kunna sägas vara ett troll, lägger också ut bete. Betet kan vara kommentarer på bloggar eller nyhetssajter, egna blogginlägg eller andra typer av åsiktsyttringar i digital form. Det utmärkande är tonen, som alltid är hätsk. Förolämpningar är vanligt förekommande, och det är inte alltid som man håller sig till ämnet. Inte sällan urartar det hela, exempelvis till rena hot.

”Mata inte trollen”

En vanlig uppmaning i trådar på olika forum, när någon börjar posta ovidkommande, kränkande kommentarer, är att ignorera den personen. Det finns t.o.m. en symbol för detta, ett stiliserat, överkryssat troll med en stekt kyckling. Symbolen ska uttydas som ”mata inte trollet”.

Det kan dock vara svårt att hörsamma denna uppmaning. Ibland finns det anledning att misstänka att den som trollar gör sig dummare än hen egentligen är. Ibland är det svårt att veta, och vissa kanske vill rätta den som verkar ha fått något rejält om bakfoten. Ett hypotetiskt exempel:

En komiker drar ett skämt på Twitter om att en diktator, genom ett uttalande, har ”alienerat kvinnliga väljare”. Flera andra twittrare kommer med förtydliganden om att diktatorn är just en diktator, och inte har några väljare över huvud taget. Men det kan också komma kommentarer i stil med ”Typiskt kulturvänstermänniskor att tro att diktator XX är demokratiskt vald”. Det är svårt att veta om detta är ett genuint missförstånd, i kombination med en ganska mild förolämpning, eller om det är ett exempel på att missförstå med flit.

En vanlig fördom är att samtliga som ägnar sig åt att trolla på nätet är någorlunda unga män, utan högre utbildning och ofta arbetslösa. Men det finns egentligen inget som tyder på att detta skulle vara fallet. Troligen är detta ett beteende som utövas av både män och kvinnor, i nästan alla åldrar och ur alla samhällsklasser. Man kan därför fråga sig om det är fruktbart att använda termen troll för de som ägnar sig åt förolämpningar och hot på nätet.

Efter händelserna på Utøya 22 juli 2011 skärpte många tidningar och andra nyhetssajter reglerna för kommentarer på texter och artiklar, eftersom tonen i kommentarsfälten ansågs vara så pass hätsk att den uppmanade till våld. Samtidigt inser nog de flesta att vi måste kunna föra debatter i flera olika fora, om många olika frågor.