Mobbning på nätet

Internet fyller samma funktion för många unga idag som fritidsgården gjorde för 15 år sedan. Och precis som på fritidsgården förekommer det mobbning på internet. Men det är inte bara unga som drabbas.

2012 utbröt kravalliknande scener vid två gymnasieskolor i Göteborg. Ett stort antal ungdomar hade samlats utanför Framtidsgymnasiet och Plusgymnasiet. Anledningen till detta var att de kände sig förtalade av ett konto på Instagram, där göteborgsungdomar hängdes ut med namn och påstådda uppgifter om deras sexliv. De ungdomar som samlats utanför skolorna trodde att flickorna som drev kontot gick där. Senare visade det sig att det var två flickor som gick på högstadiet som stod bakom kontot. Kontot är idag borttaget från Instagram.

Hur många är utsatta?

Historien om de s.k. instagramkravallerna är det mest uppmärksammade exemplet på nätmobbning de senaste åren, men de är bara toppen på ett isberg. I en artikel från 2012, publicerad i samband med scenerna utanför Plus- och Framtidsgymnasierna, uppges att nästan tio procent av ungdomarna blivit mobbade på nätet, medan nästan hälften av de svarande någon gång hade utsatts för kränkningar online.

Sedan den artikeln skrevs verkar andelen utsatta inte ha förändrats särskilt mycket. Dock har nätmobbningen krupit nedåt i åldrarna. Så här skriver Göteborgs-posten:

Var tionde elev i Göteborgsområdet uppger att de någon gång har utsatts för kränkningar på nätet. Det är inte enbart tonåringar som blir utsatta utan även yngre barn. 16 procent av tillfrågade tio-åringar uppger att de varit utsatta för nätmobbning i en studie gjord vid Göteborgs universitet. Bland tolvåringar var det åtta procent och av 15-åringarna uppgav nio procent att de blivit utsatta för nätmobbning.

Var sker mobbningen?

Nätmobbning har funnits ungefär lika länge som det funnits mötesplatser för ungdomar på nätet. Dagens sociala nätverk gör det lättare än någonsin för mobbare att hitta sina offer, som därmed inte går säkra någonstans. Det krävs inte längre ett fysiskt möte för att mobbningen ska bli möjlig. Eftersom de sociala medierna idag gör det lätt att dela bilder och kommentera dem är det enkelt att sprida förnedrande bilder, som kan vara manipulerade på olika sätt, och att fälla kränkande kommentarer på andras bilder.

En stor del av mobbningen sker på nätverk som Instagram och Facebook, där både vuxna och barn är aktiva idag. Det har också blivit allt mer populärt med nätverk där man kan vara anonym i större eller mindre utsträckning. Ett exempel är Ask.fm, där användarna kan ställa frågor till varandra. Den som ställer en fråga kan välja att vara anonym, vilket gör det möjligt att ställa mycket kränkande frågor. Det finns också appar som gör det möjligt att dela bilder och text helt anonymt, vilket kan användas för att sprida rykten om andra.

Även vuxna drabbas av nätmobbning. Mobbning är relativt utbrett i arbetslivet, och precis som mobbning bland barnen har flyttat ut på nätet har detsamma hänt med mobbningen mellan vuxna. På Malmö högskola pågår just nu en studie kring mobbning på nätet mellan vuxna. Mer om detta projekt finns i ett radioinslag från P4, som finns att läsa här.